Minecraft 1.8.1 Beta 2011 !!!

08.11.2011 14:40

Dynamicky upravena hra od 1.7.3 nový inventár veci zmena Na creative alebo survival mod.Minecraft 1.8.1 je lepšie graficky spracovaná aj v inventárovích obrázkových blokoch.Veľa nových vecí to jest automaticky spracovaná farebná vlna a mnoho ďalších.