Sútaže

Hráme o V.I.P zadarmo na 1 Mesiac

Žrebovanie začne v Stredu 21.12 2011

 

 

Určite ste sa zaujímali ako vytvoriť server na túto verziu a s pluginmy. Táto súťaž prebieha tak že Ak chcete spustiť server ako to urobíte ? (Vyberte jednu z možností a zašlite mi ju  na E-Mail )

 

a) Zadám štart a umiestnim ho do zložky s craftbukkitom-1.0.0-SNAPSHOT

b) Zadám štart a umiestnim ho do zložky s craftbukkitom-0.0.1-SNAPSHOT

c) Zadám do zložky len Bat Štart a otvorím ho , server potom pôjde.

d) Dám craftbukkit do zložky , otvorím ho a mám server

 

Správnu odpoveď mi zašlite na E-Mail lets.go@azet.sk Správa by mala vyzerať nejako takto

Vaše-Meno-V-Minecrafte (Správna Odpoveď(Vaša Odpoveď )

Takže asi takto :

Minecrafak g)